Uw privacy
J&T Hosting is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van klanten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt J&T Hosting zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. J&T Hosting heeft geen verplichting om de verwerking van persoonsgegevens te melden bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor J&T Hosting uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt J&T Hosting persoonsgegevens van u:
• Wanneer u producten en/of diensten van J&T Hosting afneemt.
• Wanneer u contact heeft met J&T Hosting. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites, inlogt op uw account of u aanmeldt voor nieuwsbrieven;
• Voor de ontwikkeling van producten en diensten;
• Om klanten en bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, waarbij J&T Hosting rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites.

E-mail
Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door J&T Hosting indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen aan ons via privacy@jthosting.nl onder vermelding van uw e-mailadres en persoonsgegevens (deze worden gebruikt ter verificatie).

Gebruik van persoonsgegevens door derden.
ANWB B.V. laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Gebruik van cookies
J&T Hosting maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

J&T Hosting en andere websites
Op de site van J&T Hosting kunt u een links aantreffen naar andere websites. J&T Hosting kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: privacy@jthosting.nl

Wijzigingen
J&T Hosting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien J&T Hosting een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop J&T Hosting uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of door u een e-mail te sturen indien uw adres bij ons bekend is.