Skip to content

Aangepaste algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van J&T Hosting zijn bijgewerkt. De afgelopen tijd hebben wijzigingen plaatsgevonden welke nog niet verwerkt waren in de algemene voorwaarden en dit is nu gebeurd. Vanaf heden vervallen de oude voorwaarden ten gunste van deze nieuwe. Lopende contracten blijven hun rechtsgeldigheid behouden. Mocht u vragen hebben kunt u deze stellen via het…

Lees meer
Scroll To Top