automatische incasso J&T Hosting

Situatie

U bent klant van J&T Hosting en u overweegt om gebruik te maken van de automatische incasso mogelijkheid die J&T Hosting biedt. U wilt weten wat automatische incasso inhoudt.

Voorwaarden

  • U dient klant te zijn van J&T Hosting.

Algemene informatie

Voor automatische incasso zijn twee mogelijkheden:

  1. Standaard Europese incasso;
  2. Zakelijke incassao.

J&T Hosting maakt momenteel uitsluitend gebruik van Standaard Europese incasso omdat de standaard Europese incasso wordt gebruikt voor betalingen van particulieren en voor incassobetalingen tussen bedrijven kan worden toegepast. De standaard Europese incasso is een betaalmiddel waarmee J&T Hosting de mogelijkheid krijgt om ‘automatisch’ bedragen af te laten schrijven van de rekeningen van u, ten gunste van onze eigen rekening. Een groot voordeel is dat u (bij voldoende saldo) zeker weet dat de factuur op tijd wordt betaald en geen risico loopt op betalingsherinneringen en wij kunnen bepalen wanneer wij het geld ontvangen.

Spelregels

Aan het gebruik van de standaard Europese incasso zijn spelregels verbonden. Zo moet J&T Hosting een standaard Europees incassocontract afsluiten met haar eigen bank. Daarna verzamelen wij machtigingen van onze klanten. Dit zijn normaal gesproken doorlopende machtigen die ook voor eenmalige opdrachten gebruikt kunnen worden.

Wij laten u als klant 7 dagen voorafgaande aan de Incasso weten wanneer welk bedrag van uw rekening wordt afschrijven. Daarna levert wij de incasso-opdrachten aan bij onze eigen bank. Deze stuurt de incasso-opdrachten door naar de (verschillende) bank(en) van onze klanten. Deze schrijven de opgegeven bedragen op de opgegeven datum af van de betreffende rekeningen en maken dit over naar de bank van J&T Hosting. Tenslotte schrijft die bank het ontvangen geld bij op de rekening van J&T Hosting.

Datum van de ondertekening van de machtiging

Voor nieuwe SEPA-machtigingen moet J&T Hosting altijd de juiste datum van ondertekening van de machtiging vastleggen. Een email sturen met daarin het verzoek om automatische te incasseren die digitaal is ondertekend is niet voldoende, J&T Hosting dient een “natte” handtekening te ontvangen. Wat wel mag is de incasso digitaal invullen (voor de leesbaarbeid), printen, ondertekenen, scannen en e-mailen naar debiteuren@jthosting.nl.

Downloaden van de machtigingsformulieren

U kunt de machtigingsformulieren hier downloaden. Het machtigingsformulier is ingevuld, behalve het machtigingskenmerk. Dit is: JTHOSTING-170101-*******. Op de plek van de ****** komt uw klantnummer te staan. Dit vindt u op uw facturen of in het klantenpaneel en ziet eruit al 099001.

Aanvullende vragen

Heeft u nog vragen na het van de uitleg? Vul dan het contactformulier in of stuur een email naar debiteuren@jthosting.nl.

Video-instructie